Avioliitto- ja perheterapeutti antoi vinkkejä kysymyksistä, joilla suhdetta parantavan politiikkakeskutelun saa käyntiin.

Politiikka on parhaillaan tapetilla, kun Yhdysvalloissa äänestetään seuraavasta presidentistä ja Suomessa kuntavaalit lähestyvät hiljalleen. Politiikka voi olla helposti polarisoiva aihe ja monet saattavat vältellä politiikasta puhumista, mutta parisuhteessa näin ei kuitenkaan kannattaisi toimia.

Good Housekeepingin mukaan parempi tapa olisi pureutua kiinni myös poliittisiin, kuumiin keskustelunaiheisiin, sillä politiikasta puhuminen on hyvä asia parisuhteen kannalta. Lisensoitu avioliitto- ja perheterapeutti Stacy Hubbard kertoi sivustolle, että syvät keskustelut politiikasta voivat parantaa pariskunnan välistä läheisyyttä.

Tämä pätee myös silloin, vaikka pari ei olisi aina samaa mieltä asioista. Sosiologi sekä kliininen seksologi Sarah Melancon toteaakin, että eroottinen kemia kasvaa, kun näkee kumppaninsa erillisenä itsestään ja parisuhteesta.

”Väittelemällä kumppanin kanssa koet erilaisuutenne, jotka voivat korostaa halua tulla yhteen seksuaalisesti”, Melancon selittää.

Keskustelua rajoja noudattaen

Psykoterapeutti Shelley Galasso Bonanno kertoo, että poliittiset keskustelut voivat myös auttaa pareja puhumaan vaikeista asioista ja riitelemään reilusti. Vaikka konfliktien välttely saattaa olla helpompaa joilleki pareille, voi Bonannon mukaan parisuhdetta vahvistaa rakentava riitely, jossa osapuolet kunnioittavat rajojaan ja kumpikin saa ilmaista itsensä.

Good Housekeepingin mukaan politiikasta puhuminen voi auttaa paria asettamaan rajoja. Hubbard neuvoo sopimaan, että poliittisista aiheista puhutaan vain tiettyinä ajankohtina eikä kumppania yllätetä politiikkakeskustelulla, minkä lisäksi rajoja voi asettaa rajoittamalla poliitikasta puhumiseen varattua aikaa.

Melancon suosittelee pitämään politiikkakeskustelun hauskana ja kevyenä. Georgetownin yliopiston professori Deborah Tannen lisääkin, että jos huomaa toisen osapuolen alkavan olla todella pois tolaltaan, kannattaa keskustelu jättää sikseen.

Kun omista keskustelutarpeista on tottunut kommunikoimaan kumppanin kanssa, voi tätä tekniikkaa käyttää myös muihin aihepiireihin ja asettaa rajoja myös muissa keskusteluissa, kuten milloin ja miten pari tekee yhdessä suuria päätöksiä.

Kunnioita ja kuuntele

Tannenin mukaan yleisesti ihmiset haluavat tuntea tulleensa kuulluksi ja ymmäretyksi. Politiikasta puhuessa kumppania on hyvä todella kuunnella ilman hänen keskeyttämistä ja jopa harkita ilmaisevansa hänen sanomansa itse omin sanoin osoittaakseen, että on todella omaksunut sen, mitä kumppan kertoi.

Keskustelun aikana omia mielipiteitä tuodaan esi vuorotellen ja kysytään toisilta jatkokysymyksiä. Good Housekeeping muistuttaa, ettei kumppanin ajatusmaailmaa pidä koettaa kääntää omalle kannalle eikä loukata häntä, jos hän on asioista eri mieltä; Hubbard huomauttaa, että tavoite on kunnioittaa kumppania.

Tällainen aktiivinen kuuntelu hyödyttää parisuhdetta myös muilla osa-alueilla. Hubbard sanoo, että kaikilla pareilla on ainaisia tai meneillään olevia aiheita, jotka pohjautuvat eroihin luonteessa, taustassa tai arvoissa; muun muassa raha, intiimiys ja uskonto ovat isoja aihepiirejä eivätkä kumppanin näkemykset niistä luultavasti muutu.

Tässä ei kuitenkaan ole mitään väärää. Melanconin mukaan onnistuneen parisuhteen olennainen puli on se, että tuntee olensa turvalliseksi olla eri mieltä jostakin.

”Muista, että näiden poliittisten väittelyiden tarkoitus ei ole voittaa, vaan nauttia kuulla toistensa mielipiteitä”, Melancon sanoo.

Keskity myös löytämään yhteinen sävel

Bonannon mukaan politiikasta keskustellassa voi kuitenkin etsiä yhteisiä arvoja. Esimerkiksi vaaliaikaan vaikka pari olisi eri mieltä ehdokkaista, voi yhteinen sävel löytyä eri aihepiireistä, joita vaalien yhteydessä nousee esiin, tai kenties perhetaustastanne löytyy jotain yhteistä.

Bonanno myös huomautaa, että poliittisten keskusteluiden aikana ilmenevien konfliktien taustalla voi olla myös muuta kuin vain kyseessä oleva aihe.

”Usein parit ovat eri mieltä taustalla piilevistä teemoista, kuten ettei tunne tulleensa kuulluksi tai kumppaninsa hyväksymäksi”, hän selittää.

Jos politiikkakeskustelu alkaa käydä liian kuumana, kannattaa silloin koettaa löytää tie takaisin siihen, mistä olette samaa mieltä tai selvittää, mitä todella niiden tunteiden taustalla on.

Kysymyksiä, joilla pääset alkuun

Politiikasta puhumisessa on siis paljon hyvää parisuhteen kannalta ja se voi opettaa käsittelemään muita aihepiirejä sekä ongelmia kehittämällä keskustelu- ja kommunikaatiotaitoja. Aiheen ottaminen esiin ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa.

Hubbardin mukaan politiikkakeskustelujen tavoite pitäisi olla syvä dialogi, jonka myötä pari oppii enemmän toisistaan. Hubbard suosittelee aloittaam keskustelun jollakin näistä kysymyksistä, jotka sopivat mihin tahansa poliittiseen aiheeseen:

  1. Ihanteellisessa maailmassa, miten haluaisit meidän puhuvan politiikasta?
  2. Kuinka lähellä sydäntä/miten voimakkaasti suhtaudut tähän asiaan?
  3. Miksi tämä asia on tärkeä sinulle?
  4. Minkälaisia uskomuksia/asenteita sinulla on tähän asiaan liittyen?
  5. Miten tämä asia liittyy lapsuuteesi tai taustaasi?
  6. Mitä pelkoja sinulla on tähän aiheeseen liittyen?
  7. Mikä olisi sinusta ihanteellinen lopputulosta tähän aiheeseen liittyen?

Lähde: Good Housekeeping