Tällä hetkellä noin 10 % ihmisistä on vasenkätisiä. Raskausajan kehityksellä voi olla vaikutusta siihen, miksi joistakin meistä tulee vasenkätisiä, mutta suurin osa syistä on edelleen selvittämättä.

FL Kauko Heikkilä on tehnyt väitöstutkimuksen, jossa hän keskittyi osoittamaan sitä, että raskauden ajan kehityksestä löytyy osa vasenkätisyyden syistä. Hän havaitsi, että hänen tutkimuksessaan vasenkätisyyttä oli normaalia enemmän kaksosilla, joka liittyy samalla pienempään syntymäpainoon sekä huonompiin synnytyksessä annettaviin Apgar-pisteisiin.

”Osa teorioista yrittää selittää vasenkätisyyden lisääntymistä raskaudenaikaisilla haitallisilla tekijöillä, mutta yleisen käsityksen mukaan valtaosa vasenkätisyydestä ei kuulu tällaisten haittavaikutusten seurauksiin. Vaikutusten mekanismeista ei olla yhtä mieltä, ja erot vasenkätisyyden yleisyydessä ovat joka tapauksessa pieniä, vain kulttuurierot ja siihen liittyvä aikatrendi ovat selkeitä. Valitettavasti ne ja myös kätisyyden mittaustavat aiheuttavat ei-toivottuja eroja vertailuaineistoihin”, Kauko Heikkilä kertoo Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Vasenkätisyys näyttäisi lisääntyneen vuosien kuluessa, jonka syyn ajatellaan liittyvän asennemuutokseen, koska sellainen suvaitaan nykyään paremmin.

Filosofian lisensiaatti Kauko Heikkilä väitteli 21.8.2020 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta: ”In search of perinatal correlates of left-handedness”. Väitöskirja löytyy elektronisessa muodossa. E-thesis-palvelusta.