Rahapelit ovat ikivanha viihdemuoto. Erilaisia rahapelejä harrastivat entisaikoina etupäässä vain miehet, ja kasinoiden pokeripöydissä ja raviratojen veikkauspisteellä naisia saattoi bongata ani harvoin. Nykyään tilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi. Oli kyseessä mikä urheilutapahtuma tai kasino hyvänsä, ovat sukupuolierot tasoittuneet silminnähden. Nettikasinoilla naiset pelaavat nykyään rahapelejä yhtä innokkaasti kuin miehetkin. Syyt pelaamiseen ovat pitkälti samankaltaisia: rahapelejä pelataan ensisijaisesti mahdolliset voitot mielessä, mutta myös hauskanpidolla ja jännityksen hakemisella on merkittävä rooli.

Vaikka rahapelaaminen kiinnostaa ihmisiä sukupuolesta riippumatta, on pelityyleissä huomattavissa selkeitä eroja. Naisten ja miesten välisiä eroavaisuuksia rahapelaamisessa onkin alettu tutkia aiempaa enemmän. On tiettyjä mieltymyksiä ja käyttäytymiskuvioita, joita naisten ja miesten välillä on havaittu silloin kun puhutaan uhkapelaamisesta. Seuraavaksi esittelemme muutamia yllättäviä ja mielenkiintoisia sukupuolten välisiä eroja, joita rahapelien maailmassa nousee esiin.

Lähde: Pixabay

Suosituimmat rahapelit naisten ja miesten keskuudessa

Rahapelaaminen kattaa monenlaisia eri pelityyppejä. Kovinkaan monelle tulee tuskin yllätyksenä se, että miesten keskuudessa eräs selkeästi suosituimmista rahapelaamisen muodoista on urheiluvedonlyönti. Vaikka monet naisetkin ovat etenkin viime vuosina innostuneet veikkaamisesta, on urheiluvedonlyönti edelleen miesten dominoimaa aluetta. Tämä saattaa johtua siitä, että tyypillisesti miehet ovat naisia innokkaampia penkkiurheilijoita — Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan miehet osallistuminen erilaisiin urheilukisoihin on kaksi kertaa suurempaa naisiin verrattuna. Kun urheilua seuraa enemmän, on myös tulosten veikkaaminen luonnollisesti mielenkiintoisempaa. 

Kantacasino.com -sivuston mukaan tärkeimpiä kriteereitä kasinosivustoa valitessa ovat muun muassa kolikkopelit. Kolikkopelit ovatkin kaiken kaikkiaan äärimmäisen suosittu pelikategori. Vedonlyönnin lisäksi miesten keskuudessa muita suosittuja rahapelejä ovat erilaiset pöytäpelit ja erityisesti nettipokeri, mutta myös kolikkopelejä pelataan ahkerasti. Naisten keskuudessa erityisen suosittuja kasinopelejä ovat erilaiset kolikkopelit ja bingo. Yhä useammin naisia näkee kuitenkin myös korttipelien parissa pelipöydän ääressä. Blackjackin, baccaratin ja ruletin kaltaisissa peleissä naisten osuus on kasvanut tasaiseen tahtiin vuosien varrella. 

Monet aihetta tutkineet nostavat esiin tärkeän huomion. Sukupuoli ei välttämättä ole kaikkein merkittävin tekijä rahapelien valinnassa. Pelaajan ikä määrittelee myös sen, millaisten pelien pelaamisesta hän nauttii. Tyypillisesti esimerkiksi nettipokeria pelaavat nuoret aikuiset. Urheiluvedonlyönnissä on mukana sen sijaan myös paljon iäkkäämpiäkin pelaajia, joille pitkä kokemus saattaa tuoda jonkinlaista lisäetua. 

Uskollisuus pelisivustoa ja pelejä kohtaan

Eräs mielenkiintoinen kysymys koskee sitä, kuinka vaihtelunhaluisia pelaajat ovat esimerkiksi nettikasinoilla. On paljon sellaisia pelaajia, jotka ovat pelanneet vuosikausia samalla sivustolla, eivätkä he koe tarvetta käydä tutustumassa muiden nettikasinoiden tarjontaan. Toisaalta on myös suuri joukko niitä, jotka pitkästyvät helposti ja joille on tärkeää varmistua siitä, että heidän nykyinen pelipaikkansa tarjoaa parhaat mahdolliset kasinopelit ja mielenkiintoisimmat edut ja tarjoukset.

Kyse on osittain myös brändiuskollisuudesta. Jotkut kasinosivustot ovat kehittäneet todella taidokkaan järjestelmän, joka saa pelaajat innostumaan juuri kyseisen sivuston tarjonnasta. Sukupuolten välillä on kuitenkin nähtävissä pieniä eroja siinä, kuinka pelaajat käyttäytyvät. Esimerkiksi naispuoliset nettikasinopelejä harrastavat pelaajat tyytyvät tyypillisesti vain yhden tai korkeimmillaan kahden eri pelisivuston tarjontaan. Etuna tässä on se, että mikäli suosikiksi valikoitunut nettikasino tarjoaa kannustavan kanta-asiakasjärjestelmän, on siitä etua pitkällä tähtäimellä kun kaiken pelaamisen keskittää juuri kyseisen sivuston peleihin.

Miesten keskuudessa on havaittavissa enemmän vaihtelunhalua. On toki paljon miespuolisia pelaajia, jotka suosivat vain yhtä sivustoa, mutta miesten on huomattu liikkuvan enemmän eri pelisivustojen välillä. On totta, että uudet nettikasinot tarjoavat usein puoleensavetäviä etuja, joihin kannattaa ehdottomasti tarttua. Miespuoliset pelaajat tuntuvat olevan näistä yleisesti ottaen kiinnostuneempia verrattuna naisiin.

Lähde: Pexels

Vaihtelua valmiudessa riskinottoon

Rahapelit ovat jo itsessään pelaamisen muoto, jossa täytyy olla valmis riskinottoon. On tutkittu paljon myös sitä, onko mies- ja naispuolisten pelaajien välillä eroja siinä, kuinka valmiita he ovat ottamaan rahapeleissä riskejä. Vaikka kiinnostus riskien ottamiseen vaihtelee eniten sen mukaan, millainen yksittäinen ihminen on luonteeltaan, on huomattu, että naiset ovat pelityyliltään tyypillisesti maltillisempia ja varovaisia miehiin verrattuna. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että suuremman voiton kohdalle osuessa naiset ovat todennäköisemmin kotiuttamassa voittoa, siinä missä useammat miehet päättävät lähteä tavoittelemaan sillä vieläkin suurempia summia.

Riskinottoon liittyen uhkapelaamiseen käytettävät rahasummat vaihtelevat. Ei tietenkään voida vetää selkeää johtopäätöstä sille, pelaavatko miehet suurempia rahasummia kuin naiset, sillä jokainen pelaaja tekee yksilölliset ratkaisunsa. Aiheesta on kuitenkin tehty paljon erilaisia selvityksiä, joista on käynyt lähes poikkeuksetta ilmi, että sukupuolten välillä on eroja rahamäärien suhteen. Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimuksesta selviää, että miehet käyttävät tyypillisesti viikon aikana rahapeleihin 14,50 euroa siinä missä naiset pelaavat keskimäärin 7,27 euroa viikossa. 

Sukupuolten väliset erot tasaantuvat hiljalleen

Yhteenvetona voidaan todeta, että naiset ovat nousseet vauhdilla mukaan rahapelaamisen maailmaan. Kaukana ovat ne päivät, jolloin rahapelejä pelasivat lähes yksinomaan miehet. Vaikka miesten ja. naisten välillä voidaan havaita joitain eroja sekä pelityyleissä että mieltymyksissä, ovat eron loppujen lopuksi melko pieniä. Yleisesti ottaen myös uskotaan, että sukupuolten väliset erot rahapelaamisessa kuroutuvat ennen pitkää umpeen. Tällöin sekä miehet että naiset ovat valmiita ottamaan peleissä tarvittaessa suurempiakin riskejä voittojen saavuttamiseksi, ja niin kolikkopeleissä kuin vedonlyöntisivuillakin näkee pelaamassa yhtä lailla niin naisia kuin miehiäkin.

Kommentit

Kommenttia