Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinhaltijan tiedot

Viikonloppu Media Oy
Iso Roobertinkatu 21 B 10 B
00120 Helsinki

Rekisterin nimi

Nainen.com-rekisteri

Rekisterin ylläpitäjän tiedot

Krista Palmu (krista@nainen.com)

Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään sivuston kävijäsuhteen ylläpitämiseen ja sivuston kävijöiden palvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa verkkosivuston palvelukokemuksen ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan yhtiöön kuuluvien sivustojen kuluttaja- ja palvelutiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaan suoramarkkinointiin henkilötietolain 19 §:n mukaisesti, ellei kävijä ole erikseen kieltänyt sitä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin keräämiseen ja hallintaan käytetään kolmannen osapuolen palvelua. Rekisteritietoja voidaan käyttää sivuston palvelukokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Rekisteröidyt henkilöt saavat tietoa ajankohtaisista Nainen.com-sivuston sisällöstä, tapahtumista, kilpailuista ja kampanjoista sähköpostin välityksellä.

Rekisteritietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan kävijöiden tilatessa uutiskirje, kävijöiden liittäessä bloginsa sivuston listaukseen tai osallistuessa kilpailuihin Nainen.com-sivustolla tai tapahtumissa.

Rekisteritietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Rekisteröity henkilö voi nähdä ja päivittää antamansa tiedot verkkosivustolla tai ilmoittamalla asiasta Nainen.com-sivuston ylläpidolle.

Mikäli rekisteriin liitetään toisen henkilön tietoja tai rekisteriin liitettävä henkilö on alle 18-vuotias, tulee tietojen lähettäjällä olla asianomaisen henkilön tai tämän huoltajan lupa.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn henkilön suostumuksella tai toimeksiannosta.

Rekisterin tietosisältö

Nainen.com-rekisteri käsittää rekisteröidyn henkilön sähköpostiosoitteen sekä blogiliittämisten tapauksissa henkilön nimen.

Rekisteritietojen käsittely

Nainen.com käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteritietojen luovutus

Nainen.com ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisteriin kerätty tieto sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan sivustolla, jossa tietoja käsitellään.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään salasanalla ja teknisesti suojattuihin tietokantoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritetyt henkilöt.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen tarkastus- tai muutospyyntö sekä mahdollinen suoramarkkinointikielto tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Nainen.com / Viikonloppu Media Oy
Iso Roobertinkatu 21 B 10 B
00120 Helsinki